Taking too long? Close loading screen.

Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Danh sách các đầu mối liên lạc của cựu sinh viên của Khoa CNTT

KHOÁ HỌ VÀ TÊN EMAIL(gmail)
K29 Nguyễn Văn Vinh vinhnv2000
K29 Đặng Đức Hạnh hanhdd
K30 Ma Thị Châu ma.thi.chau
K30 Bùi Ngọc Thăng thangbn
K31 Vũ Thị Đào vuthidao
K31 Trần Thống thongta
K32 Đặng Thị Ánh Tuyết dangtuyet1910
K32 Đinh Văn Tiến tiendv.52
K33 Lê Tiến Dũng pavenedleo
K33 Vũ Huy Hiển hienvuhuy
K33 Phan Nguyên Cương cuongpn.89
K33 Vũ Xuân Nhất xuannhat109
K34 Vũ Xuân Sơn sonvx.coltech
K34 Trần Xuân Cảnh canhit.edu.vn
K34 Hoàng Việt Quân katahv89
K35 Trần Ngọc Châu chautn89
K35 Đào Công Anh anhdc9288
K35 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyetnt.vn
K36 Ngô Duy Kiên duykienngo
K36 Phạm Chính Hữu phamchinhhuu
K36 Lê Quốc Khánh khanhlq.vnu
K37 Phùng Duy Dũng phungduydung
K37 Vũ Thị Thu Hương huongvtt.vnu
K37 Trần Bảo Thái thaitb.vnu
K38 Nguyễn Trung Dũng ifonlyitweretruedw
K38 Đào Hoàng Sơn daohoangson
K39 Lưu Thế Lợi loi.luuthe
K39 Lê Thế Lưu luulethe
K40 Nguyễn Văn Hùng Hungnv540
K40 Hoàng Thu Trang trang.hoangthu91
K41 Vương Thị Mỵ vuongmy91
K41 Đàm Thái Nhiên nhien.cab
K42 Phạm Thị Hồng hongpham1992