Taking too long? Close loading screen.

Giảng viên

Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị Giảng dạy Nghiên cứu
Nguyễn Quang Thành ThS. Bộ môn Khoa học Máy tính Cơ sở lý thuyết truyền tin
An toàn dữ liệu
Học máy
Tương tác người máy
Web 3D, Học máy, Giao diện người máy
Trần Tuấn Vinh ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Lập trình nâng cao
Tin học cơ sở 4
Học máy, tin sinh học
Lưu Thị Bích Hương TS. Bộ môn Khoa học Máy tính Kho dữ liệu và tri thức kinh doanh
Quản lý dự án hệ thống thông tin
Các hệ thống thương mại điện tử
Quản lý dự án hệ thống thông tin
Hạ tầng dữ liệu không gian, Hệ thống thông tin địa lý, Quản lý dữ liệu lớn, Khai phá dữ liệu
Nguyễn Thị Loan ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Nhập môn lập trình
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ngôn ngữ SQL
Kiểm chứng, kiểm thử phần mềm
Nguyễn Minh Hiền ThS. Bộ môn Khoa học Máy tính Quản trị mạng
Dự án
Mạng thế hệ mới
Mạng adhoc không dây, SIP – based VoIP, Internet of Things, mạng cảm biến, ứng dụng di động cloud, các hệ thống ảo hóa
Trịnh Đình Thắng PGS. TS. Bộ môn Khoa học Máy Tính Tin học cơ sở 2
Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
An toàn thông tin, Mật mã và an toàn dữ liệu
Đỗ Thị Lan Anh ThS. Bộ môn Khoa học Máy Tính Cơ sở dữ liệu phân tán
Xử lý tín hiệu số
Tiếng anh chuyên nghành
Cơ sở dữ liệu dạng khối, Cơ sở dữ liệu phân tán, Khai phá dữ liệu
Nguyễn Năng An ThS. Bộ môn Khoa học Máy tính Tin học cơ sở 4
Lập trình thi đấu
Mạng máy tính
Tính toán lưới, xử lý phân tán, các ứng dụng trên thiết bị di động
Nguyễn Thị Quyên Th. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Công nghệ phần mềm
Toán rời rạc
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Thực tại ảo, An toàn hệ thống thông tin
Cao Hồng Huệ ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 4
Lập trình nâng cao
Tin học cơ sở 2
Học máy, tin sinh học
Trần Anh Tú ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Kiến trúc máy tính
Khai phá dữ liệu
Chuỗi thời gian
Nguyễn Xuân Trường ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Lập trình trên nền Web
Hệ điều hành
Lập trình WinDows Form
C++
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
SQL
Phát triển phần mềm hướng tác tử và kết hợp với AI, Kiểm chứng phần mềm với Event-B Method và ứng dụng cho các hệ thống Android, Sử dụng mô hình SAT trong công nghệ phần mềm và phát triển phần mềm, Công cụ mô phỏng hệ thống mạng, nghiên cứu về phần mềm mô phỏng GNS3
Phạm Thị Phương ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Mạng máy tính
Các hệ phân tán
Truyền thông đa phương tiện
Internet of Things, các hệ thống nhúng, các ứng dụng mobile và cloud, đánh giá hiệu năng hệ thống
Vũ Thị Trang ThS. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Lập trình nâng cao
Khai phá dữ liệu Web
Các vấn đề hiện đại của Khoa học Máy tính
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích quan điểm, khai phá văn bản, học máy
Nguyễn Thị Châu CN. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Khai phá dữ liệu y sinh học
Nguyễn Thanh Nga C. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Cơ sở dữ liệu
Dự án
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Nhận dạng vân tay, Cơ sở dữ liệu, Kho dữ liệu
Nguyễn Thị Thanh CN. Bộ môn Công nghệ Phần mềm Lập trình hướng đối tượng
Tin học cơ sở 1
Kiểm chứng và kiểm thử phần mềm, Sự tiến hóa của phần mềm