Taking too long? Close loading screen.

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Tổ Công nghệ Phần mềm đảm nhận vai trò quan trọng trong phát triển các ngành và chuyên ngành tại khoa Công nghệ Thông tin. Giảng viên của tổ tham gia xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết, xây dựng giáo trình, giảng dạy nhiều môn học cơ sở của Công nghệ Thông tin và các môn chuyên ngành theo định hướng Công nghệ Phần mềm.

Giảng viên thuộc bộ môn:

ThS. Nguyễn Thị Loan (P.Tổ trưởng – phụ trách Tổ)

ThS. Trần Tuấn Vinh (P.Trưởng khoa – phụ trách Khoa)

ThS. Cao Hồng Huệ

ThS. Nguyễn Thị Quyên

ThS. Nguyễn Xuân Trường

ThS. Trần Anh Tú

ThS. Vũ Thị Trang

CN. Nguyễn Thị Châu

CN. Trần Thị Thanh

CN. Lê Thanh Nga

Liên hệ:

Địa chỉ:

Điện thoại: