Taking too long? Close loading screen.

Trang chủ

Chào mừng đến với Khoa CNTT

Được thành lập vào năm 2009 nhưng Khoa CNTT có truyền thống hơn 10 năm phát triển từ năm 2005 với tiền thân là Khoa Tin học thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể các cán bộ giảng viên, các thế hệ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh; dưới sự chỉ đạo sát sao, ủng hộ và tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa CNTT ngày hôm nay đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và nghiên cứu khoa học tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới.